ظروف

آهن چکش خورده
موجود نیست
نمایش سریع

آهن چکش خورده

150,000ریال

       با استفاده از گزینه «خصوصیات» (در بالای همین مطلب) می‌توانید اطلاعات بیشتری را در مورد آهن چکش خورده مشاهده نمایید.               آب آهن تاب،آب آهن تاب چیست،خرید آب آهن تاب،فروش آب آهن تاب،طرز تهیه آب آهن تاب،روش تهیه آب آهن تاب،عرق خونساز ( آب ..

تابه مسی - بزرگ
موجود نیست
نمایش سریع

تابه مسی - بزرگ

2,200,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

تابه مسی - متوسط
موجود نیست
نمایش سریع

تابه مسی - متوسط

1,750,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

تابه مسی - کوچک
موجود نیست
نمایش سریع

تابه مسی - کوچک

1,380,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

تابه مسی کودک - تک دسته
موجود نیست
نمایش سریع

تابه مسی کودک - تک دسته

740,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

تابه مسی کودک - دو دسته
موجود نیست
نمایش سریع

تابه مسی کودک - دو دسته

740,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

سماور برنجی برقی (پایه برنجی)
موجود نیست
نمایش سریع

سماور برنجی برقی (پایه برنجی)

3,400,000ریال

«برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی به دست می‌آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می‌کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می‌شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می‌رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج به سمت قرمزی می‌رود. میزا..

سماور برنجی گازی
موجود نیست
نمایش سریع

سماور برنجی گازی

2,600,000ریال

سماور برنجی گازی: «برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی به دست می‌آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می‌کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می‌شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می‌رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج به سمت ..

سماور برنجی گازی (پایه برنجی)
موجود نیست
نمایش سریع

سماور برنجی گازی (پایه برنجی)

6,200,000ریال

سماور برنجی گازی: «برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی به دست می‌آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می‌کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می‌شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می‌رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج به سمت ..

قابلمه مسی - بزرگ
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه مسی - بزرگ

2,250,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

قابلمه مسی - بسیار بزرگ
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه مسی - بسیار بزرگ

2,500,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

قابلمه مسی - متوسط
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه مسی - متوسط

1,850,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

قابلمه مسی - کوچک
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه مسی - کوچک

1,350,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

قابلمه مسی - ۶ پارچه
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه مسی - ۶ پارچه

5,450,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون و..

قابلمه مسی کودک - بزرگ
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه مسی کودک - بزرگ

600,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون وجود ..

قابلمه مسی کودک - متوسط
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه مسی کودک - متوسط

580,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون وجود ..

قابلمه مسی کودک - کوچک
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه مسی کودک - کوچک

550,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتاً قرمزرنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف‌شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد، احتمالاً این فلز، قدیمی‌ترین فلز مورداستفاده انسان می‌باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگ‌های معدنی گوناگون وجود ..

قابلمه چدنی - بزرگ
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه چدنی - بزرگ

4,500,000ریال

قابلمه چدنی [اصل]: اغلب ظروفی که در سطح شهر به عنوان «ظروف چدنی» فروخته می شود؛ تقلبی بوده و در واقع از جنس آلومینیوم فشرده هستند. برای تشخیص ظروف چدنی اصل می توانید از یک آهن ربا استفاده نمایید. آهن ربا را به آرامی به ظرف مورد نظر نزدیک نمایید. در صورتیکه آهن ربا به ظرف بچسبد نشانه ی اصل بودن آن است. همچنین، ظروف چدنی [روسی] شکننده هستند و در ..

قابلمه چدنی - کوچک
موجود نیست
نمایش سریع

قابلمه چدنی - کوچک

4,000,000ریال

قابلمه چدنی [اصل]: اغلب ظروفی که در سطح شهر به عنوان «ظروف چدنی» فروخته می شود؛ تقلبی بوده و در واقع از جنس آلومینیوم فشرده هستند. برای تشخیص ظروف چدنی اصل می توانید از یک آهن ربا استفاده نمایید. آهن ربا را به آرامی به ظرف مورد نظر نزدیک نمایید. در صورتیکه آهن ربا به ظرف بچسبد نشانه ی اصل بودن آن است. همچنین، ظروف چدنی [روسی] شکننده هستند و در صورت..

قاشق غذاخوری برنجی
موجود نیست
نمایش سریع

قاشق غذاخوری برنجی

200,000ریال

قاشق غذاخوری برنجی (وَرشو):«برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی بدست می آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج ..

قاشق مرباخوری برنجی
موجود نیست
نمایش سریع

قاشق مرباخوری برنجی

150,000ریال

قاشق مرباخوری برنجی (وَرشو):«برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی بدست می آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج..

قاشق چوبی
نمایش سریع

قاشق چوبی

200,000ریال

استفاده روزانه مردم از پلاستیک نه‌تنها به طبیعت و محیط‌زیست آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌زند، بلکه سلامتی انسان‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب بیماری‌هایی می‌شود که ممکن است هیچ‌وقت قابل‌درمان نباشد. همچنین، برای ساخت محصولات پلاستیکی مختلف از افزودنی‌های مختلف استفاده می‌شود (مانند انواع نرم‌کننده‌ها، پایدار کننده‌ها، روان کننده‌ها، رنگ‌د..

قوری برنجی ساده
موجود نیست
نمایش سریع

قوری برنجی ساده

520,000ریال

«برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی به دست می‌آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می‌کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می‌شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می‌رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج به سمت قرمزی می‌رود. میزا..

کتری برنجی ۲/۵ لیتری - در پیرکس
موجود نیست
نمایش سریع

کتری برنجی ۲/۵ لیتری - در پیرکس

1,980,000ریال

«برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی به دست می‌آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می‌کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می‌شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می‌رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج به سمت قرمزی می‌رود. میزا..

کتری برنجی ۳/۵ لیتری - در سماوری
موجود نیست
نمایش سریع

کتری برنجی ۳/۵ لیتری - در سماوری

1,300,000ریال

«برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی به دست می‌آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می‌کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می‌شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می‌رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج به سمت قرمزی می‌رود. میزا..

کتری برنجی ۳/۵ لیتری - در پیرکس
موجود نیست
نمایش سریع

کتری برنجی ۳/۵ لیتری - در پیرکس

2,320,000ریال

«برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی به دست می‌آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می‌کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می‌شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می‌رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج به سمت قرمزی می‌رود. میزا..

کتری برنجی ۵ لیتری - در سماوری
موجود نیست
نمایش سریع

کتری برنجی ۵ لیتری - در سماوری

6,800,000ریال

«برنج» نام آلیاژی است که از ترکیب فلز مس و روی به دست می‌آید. نسبت ترکیب این دو فلز، نوع و کیفیت برنج را تعیین می‌کند. البته، گاهی در ساخت آلیاژ برنج، علاوه بر مس و روی، از فلزات دیگری مانند نقره یا نیکل نیز استفاده می‌شود. هر چه نسبت فلز روی بیشتر باشد، برنج به سمت زردی می‌رود و هر چه نسبت فلز مس بیشتر باشد، رنگ برنج به سمت قرمزی می‌رود. میزا..

کماجدان مسی - بزرگ
موجود نیست
نمایش سریع

کماجدان مسی - بزرگ

1,000,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتا قرمز رنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش بر می‌گردد، احتمالا این فلز، قدیمی ترین فلز مورد استفاده انسان می باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگهای معدنی گوناگون و..

کماجدان مسی - متوسط
موجود نیست
نمایش سریع

کماجدان مسی - متوسط

900,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتا قرمز رنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش بر می‌گردد، احتمالا این فلز، قدیمی ترین فلز مورد استفاده انسان می باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگهای معدنی گوناگون و..

کماجدان مسی - کوچک
موجود نیست
نمایش سریع

کماجدان مسی - کوچک

850,000ریال

«مس» یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ۲۹ می‌باشد. مس فلز نسبتا قرمز رنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار می باشد. چون قدمت مصنوعات مسی کشف شده به حدود ۱۰ هزار سال پیش بر می‌گردد، احتمالا این فلز، قدیمی ترین فلز مورد استفاده انسان می باشد. مس علاوه بر اینکه در سنگهای معدنی گوناگون و..

نمایش 1 تا 30 از 30 (1 صفحه)