مطالب ذکر شده در فروشگاه اینترنتی «خانگی» در مورد محصولات مختلف، حاصل تحقیق در منابع مختلف طب سنتی و گیاهی و یا منابع اسلامی هستند. برخی از این منابع علمی مورد استفاده  عبارتند از:

 

- عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی. (۱۳۹۰). مخزن الادویه (طبع جدید)، تحقیق و تصحیح از محمدرضا شمس اردکانی،  روجا رحیمی و فاطمه فرجادمند، تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران - سبز آرنگ.

- عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی. (۱۱۹۵ق). قرابادین کبیر، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل.

- ابن سینا، حسین ابن عبدالله. (۱۳۸۹). قانون، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی، چاپ دهم، تهران: انتشارات سروش.

- مقاله «گوجه فرنگی مفید است یا مضر؟»، دکتر حسن اکبری، متخصص آسیب شناسی و دانشیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- حاجی شریف، احمد. (۱۳۸۶). اسرار گیاهان دارویی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات حافظ نوین.

- میرحیدر، حسین. (۱۳۸۵). معارف گیاهی، چاپ هفتم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

- کردافشاری، غلامرضا، محمدی کناری، حوریه، اسماعیلی، سیدسعید و مقیمی، مریم. (۱۳۹۳). تغذیه در طب ایرانی اسلامی، چاپ هفتادم، تهران: انتشارات نسل نیکان.

- قلی پور، جوادعلی. (۱۳۹۶). مزاج شناسی و نسخه‌های استادخیراندیش، چاپ بیست و هشتم، قم: انتشارات مارینا.

- سایت سازمان کشاورزی آمریکا (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE)در حال تکمیل...